Alle berichten van DuParcAalst

Hot news!

Berichtje van onze architect Stijn Wille, zaakvoerder van Ir. Architect Stijn Wille bvba:

Vandaag dienden wij de (digitale ūüôā ) bouwaanvraag in voor het herbestemmen van de site ‘#DuParc‘ in #Aalst, of ook de vroegere Bonneterie Bosteels-De Smeth. Op deze website kunnen ge√Įnteresseerden meer info vinden http://www.duparc.be. Wij hopen dat, dankzij de voorafgaandelijke gewaardeerde ondersteuning en constructieve inbreng van de verschillende betrokken diensten van stad Aalst, het dossier positief beoordeeld mag worden.

Het project wil enerzijds de bestaande gebouwen zoveel mogelijk behouden en in ere herstellen. Niet alleen omdat voor veel Aalstenaars site ‘Du Parc’ een belangrijke rol gespeeld heeft, maar zeker ook omdat de site een uniek overzicht geeft van de verschillende industri√ęle bouwstijlen van de voorbije 100 jaar. En last but not least natuurlijk ook omdat de gebouwen √©√©n van de laatste overblijfselen zijn van de industri√ęle textielgeschiedenis van de stad Aalst.

De site ligt anderzijds echter ook tussen/in het stadspark ‘den osbroek’ en het natuurgebied ‘Gerstjens’ en het project wil de natuurwaarden van dit natuurgebied doortrekken en over zijn terrein die twee delen ervan te verbinden om, als een soort van landschapspark, zoveel mogelijk op te gaan in zijn omgeving: streekeigen groenaanplantingen, een ecologische infiltratiezone, een binnenplein waar het lijkt dat het park de site heeft overgenomen en het behoud van de bestaande binnentuin.

Qua mobiliteit worden >120 parkeerplaatsen voorzien, maar het project wil inspelen op de trend waarbij in stedelijke omgevingen de fiets meer en meer boven de auto wordt verkozen: over het perceel wordt een fietsverbinding doorgetrokken en is een voldoende grote en overdekte fietsenstalling voorzien.

Waar de gebouwen vroeger plaats gaven aan zware en noeste arbeid, zal na de herbestemming 15.000 m¬≤ voor verschillende vormen van dagrecreatie ter beschikking gesteld worden: een binnenspeeltuin, een trampolinepark, een sportzaal, ruimtes voor socio-culturele activiteiten, een crossfit en nog andere…
Het stadspark werd ooit gerealiseerd om in de industriestad die Aalst ooit was, de arbeiders op zondag een aangename dag in de natuur te kunnen bieden. Binnenkort echter, zal het stadspark de industri√ęle site als het ware overwoekeren om de inwoners van Aalst de vandaag de dag de nog steeds even broodnodige ontspanning te kunnen bieden.

Wij zijn blij dat de opdrachtgever onze visie deelt en fier dat we mogen meewerken aan dit mooie project. We kijken uit naar de verdere realisatie ervan. Een speciaal woordje van dank ook voor WIScan, dankzij wiens inbreng dit mede tot stand gekomen is.

Voor de bouwcoördinatie mogen wij rekenen op de kwaliteit en de service van Karel Thysebaerdt, zaakvoerder van Karel Thysebaerdt Consulting & Coordination Bvba.

En nu massaal duimen voor ons succes en de nieuwe toekomst van Du Parc Aalst, waar de jeugd en vele gezinnen hun eigen plek krijgen.

©W!Scan

3 Redenen waarom je niet meer mag

We starten weldra de werken op om ons mooie Du Parc in zijn glorie te laten herrijzen.

Du Parc wordt niet volledig afgebroken maar wel gerenoveerd. Dit betekent dat de meer dan 80% van de gebouwen behouden blijven. Zij zullen zoveel als mogelijk hersteld worden naar hun oorspronkelijk look & feel. Een facelift van je welste mag je wel zeggen.

Tot op heden werd er steeds ingegaan op de vele aanvragen om de gebouwen, onder begeleiding, te betreden. Dit waren hoofdzakelijk fotografen. Dit deden we graag en gratis omdat wij de mensen evenveel willen laten genieten van de rijke geschiedenis van het domein als wij doen.

Dra starten de werken effectief op en wij zijn wij ons volop aan het voorbereiden hierop. Dit houdt echter in dat de veiligheid in en rond het pand niet meer kan gegarandeerd worden. We zien ons dan ook genoodzaakt om niet meer in te gaan op deze aanvragen.

Respecteer deze beslissing en maak dit ook duidelijk aan iedereen die je kent, vooral aan de tieners en jongeren. Zij dienen extra te worden gewezen op de actuele gevaren:

  • instortingsgevaar, vooral de daken zijn zeer onstabiel
  • asbeststof wat longvlieskanker kan veroorzaken
  • afval en grof puin met risico tot lichamelijke letsels

Het betreden van het domein zonder toestemming is schendig van het privaat eigendomsrecht.

We danken jullie alvast voor het respecteren van bovenstaande en nodigen jullie meteen uit om  volgend jaar te komen genieten van een prachtig en veilig Du Parc waar iedereen zijn geniet- en ontspanplekje zal vinden.

Verder houden we jullie met veel plezier op de hoogte van de werken. Dus blijf ons volgen. Het worden spannende maanden.

©W!Scan